W związku z trwającą w sezonie 2022 suszą, której towarzyszą rekordowo wysokie temperatury, przedstawiamy zestaw biostymulatorów oraz zalecenia dotyczące ich stosowania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu obecnych warunków pogodowych na plonowanie uprawy.

Wpływ suszy i stresu cieplnego na uprawę

Roślina, która jest narażona na gwałtowne zmiana temperatur, w szczególności ich nagły wzrost, szybko zaczyna słabnąć, a nawet obumierać. Główne problemy występujące w tym czasie to utrata stabilności błon komórkowych, powstawanie reaktywnych form tlenu (w reakcji na ten rodzaj stresu) oraz zaburzenia metabolizmu (głownie fotosyntezy).

Szczególnie narażone na stres temperaturowy są uprawy warzyw. W okresach długotrwałych upałów, które są prognozowane w nadchodzących tygodniach, plantacje warzyw będą bardzo szybko słabnąć i wykazywać objawy stresu temperaturowego. Jeśli chcemy podtrzymać wegetację, tak aby roślina miała więcej czasu na budowanie dobrego plonu, musimy zabezpieczyć ją przed skutkami tego stresu.

Zalecany zestaw biostymulatorów

W odpowiedzi na ten problem, rekomendujemy zastosowanie dwóch produktów firmy Cifo, których współdziałanie zapewni kompleksową ochronę i poprawi regenerację uprawy w warunkach stresu cieplnego.

Pierwszym z zalecanych preparatów jest ERT 23 Plus. Obecny w nim dodatek glicyny-betainy, w aż 10% zawartości, poprawi odporność roślin na stres, poprawiając sprężystość błon komórkowych – nie pozwalając im doprowadzać do wycieków soku komórkowego. Wysoka zawartość cysteiny przyspieszy reakcje na stres i pozwoli przyspieszyć proces budowy nowych białek w miejsce uszkodzonych.

Biostymulator CIFO ERT 23 Plus

Drugim z rekomendowanych biostymulatorów jest Sinergon 2000, który zawiera kompleks aminokwasów (w 37,5% składu). Pozwoli on dużo szybciej budować nowe białka i będzie dostarczał gotowe do tego komponenty.  Mannitol, betainy, prolina i hydroksyprolina zahamują aktywność oraz przyspieszą usuwanie reaktywnych form tlenu.

sinergon 2000 cifo
Biostymulator Cifo Sinergon 2000

Opisane składniki, zastosowane razem w aplikacji biostymulatorów ERT 23 PLUS oraz Sinergon 2000, pozwolą roślinom dużo lepiej przetrwać okres upałów oraz ograniczonej dostępności wody, jednocześnie prowadząc do większego plonu dzięki szybszemu metabolizmowi i lepszemu wykorzystaniu składników odżywczych znajdujących się w podłożu lub zaaplikowanych razem z tą kombinacją. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biostymulatorów  CIFO linii Agricoltura Professionale dostępnych w DNK.