biostymulatory a stres cieplny cebuli

Jak chronić uprawy cebuli przed stresem temperaturowym?

Roślina, która jest narażona na gwałtowne zmiana temperatur, w szczególności ich nagły wzrost, szybko zaczyna słabnąć, a nawet obumierać. Główne problemy występujące w tym czasie to utrata stabilności błon komórkowych, powstawanie reaktywnych form tlenu (w reakcji na ten rodzaj stresu) oraz zaburzenia metabolizmu (głownie fotosyntezy).

Szczególnie narażone na stres temperaturowy są różne odmiany cebuli, uprawianej z wiosennego siewu. W okresach długotrwałych upałów, które są prognozowane w nadchodzących tygodniach, cebula będzie bardzo szybko słabnąć i zamierać. Jeśli chcemy podtrzymać wegetację, tak aby roślina miała więcej czasu na budowanie dobrego plonu, musimy zabezpieczyć ją przed skutkami tego stresu.

W odpowiedzi na ten problem, rekomendujemy zastosowanie dwóch produktów firmy Biolchim, których współdziałanie zapewni kompleksową ochronę i poprawi regenerację uprawy w warunkach stresu cieplnego.

Pierwszym z zalecanych preparatów jest Biolchim Folicist. Obecny w nim dodatek glicyny-betainy, w aż 10% zawartości, poprawi odporność roślin na stres, poprawiając sprężystość błon komórkowych – nie pozwalając im doprowadzać do wycieków soku komórkowego. Wysoka zawartość cysteiny przyspieszy reakcje na stres i pozwoli przyspieszyć proces budowy nowych białek w miejsce uszkodzonych.

Drugim z rekomendowanych biostymulatorów jest Folifol, który zawiera kompleks aminokwasów (w 37,5% składu). Pozwoli on dużo szybciej budować nowe białka i będzie dostarczał gotowe do tego komponenty.  Mannitol, betainy, prolina i hydroksyprolina zahamują aktywność oraz przyspieszą usuwanie reaktywnych form tlenu.

Opisane składniki, zastosowane razem w aplikacji biostymulatorów Biolchim Folicist oraz Folifol, pozwolą roślinom dużo lepiej przetrwać okres upałów, jednocześnie prowadząc do większego plonu dzięki szybszemu metabolizmowi i lepszemu wykorzystaniu składników odżywczych znajdujących się w podłożu lub zaaplikowanych razem z tą kombinacją. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biostymulatorów Biolchim dostępnych w naszej ofercie.

Czytaj dalej

Cebula – problemy i możliwości

 

okładka WarzywaArtykuł we współpracy z Bejo dla czasopisma Warzywa

Co można zrobić, aby zniwelować, przynajmniej częściowo, niekorzystne czynniki i poprawić jakość i wysokość plonów cebuli? Profesjonalne podejście, innowacyjność oraz podniesienie jakości i plonów zagwarantują dochodowość produkcji tego warzywa, niezależnie od koniunktury na rynku w danym momencie.

Czytaj dalej

Kupuj rozsadę pora od profesjonalistów

 

Rozsada Pora artykulCo piszą o nas inni

„Wysokiej jakości rozsada, to fundament przyszłych plonów, dlatego też warto przemyśleć tę inwestycję.  Praktyka pokazała, że rozsada ze specjalistycznych firm rozsadowych jest zdecydowanie lepszej jakości niż wyprodukowana we własnym zakresie i umożliwia uzyskanie wysokich plonów nawet z najwcześniejszych terminów nasadzeń.

Czytaj dalej
Contans WG w ofercie DNK

Contans WG – Ochrona z plusem

Siła natury przeciwko zgniliźnie twardzikowej

Contanas WG jest biologicznym fungicydem służącym do walki zapobiegawczej ze zgnilizną twardzikową w uprawach warzyw i roślin ozdobnych w gruncie a także pod osłonami oraz w rzepaku ozimym i tytoniu.

Czytaj dalej