Tomsk F1Tomsk F1 

•  Nowy plenny mieszaniec o wyrównanych, okrągłych i twardych owocach

•  Odmiana średnio późna, okres wegetacji ok. 70 dni od sadzenia

•  Masa owocu ok 200-250 gram

•  Wysoka odporność na choroby

•  Wysoka zawartość suchej masy w owocach oraz wysoka zawartość cukrów (brix)

•  Odmiana nadaje się na zaopatrzenie świeżego rynku jak również na przemysł.