Palace F1 Palace F1

• Uznany lider na rynku

• Szeroki zakres produkcji, od wczesnej do plonu głównego

• Z wczesnych zbiorów nadaje się na zaopatrzenie świeżego rynku

• Ze zbiorów późnych na zaopatrzenie świeżego rynku i przemysłu

• Odmiana ta posiada bardzo wyrównane korzenie o doskonałej jasnej barwie

• Wysoki potencjał plonowania

• Idealny do przepakowania.


Picador F1Picador F1

• Uniwersalne przeznaczenie na świeży rynek i do przemysłu

• Bardzo wyrównane, długie korzenie o jasnej barwie

• Nadaje się do zagęszczonych zasiewów

• Doskonały wigor wzrostu

• Duża odporność na jarowizację

• Wysoki potencjał plonowania

• Płytko osadzone liście w koronie

• Duża odporność na raka.