Bottello F1Bettollo F1

• Okres wegetacji ok 117 dni

• Duży potencjał plonotwórczy

• Korzenie wyrównane, gładkie oraz intensywnie wybarwione

• Duża zawartość betaniny która jest pożądana w przemyśle

• Odmiana do upraw w klimacie kontynentalnym o bardzo mocnym systemie korzeniowym


Bohan F1Bohan F1

• Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 117 dni

• Polecany przede wszystkim do przemysłu ze względu na bardzo wysoki plon oraz                zawartości suchej masy i brixu

• Duży, kulisty oraz gładki korzeń o intensywnej barwie

• Wzniesiony pokrój liści o wysokiej odporności na chwościka

• Bardzo mocny system korzeniowy