RudolfRudolf

• Odmiana bardzo wczesna do upraw pod osłonami i w gruncie a także na zbiory wczesno – jesienne

• Kulisty kształt, doskonałe wyrównanie, piękny intensywny kolor

• Łatwy do wiązania w pęczki

• Okres wegetacji ok. 23 dni od wysiewu