Parade F1Parade

• Odmiana do upraw wyłącznie na szczypiorek z wysiewu bezpośredniego (zagęszczenie 1000 nasion/m2)

• Do produkcji dużych pęczków (Zalecane zagęszczenie 500 nasion/m2)

• Również do wczesnych upraw pod osłonami