Roślina, która jest narażona na gwałtowne zmiana temperatur, w szczególności ich nagły wzrost, szybko zaczyna słabnąć, a nawet obumierać. Główne problemy występujące w tym czasie to utrata stabilności błon komórkowych, powstawanie reaktywnych form tlenu (w reakcji na ten rodzaj stresu) oraz zaburzenia metabolizmu (głownie fotosyntezy).

Szczególnie narażone na stres temperaturowy są różne odmiany cebuli, uprawianej z wiosennego siewu. W okresach długotrwałych upałów, które są prognozowane w nadchodzących tygodniach, cebula będzie bardzo szybko słabnąć i zamierać. Jeśli chcemy podtrzymać wegetację, tak aby roślina miała więcej czasu na budowanie dobrego plonu, musimy zabezpieczyć ją przed skutkami tego stresu.

W odpowiedzi na ten problem, rekomendujemy zastosowanie dwóch produktów firmy Biolchim, których współdziałanie zapewni kompleksową ochronę i poprawi regenerację uprawy w warunkach stresu cieplnego.

Pierwszym z zalecanych preparatów jest Biolchim Folicist. Obecny w nim dodatek glicyny-betainy, w aż 10% zawartości, poprawi odporność roślin na stres, poprawiając sprężystość błon komórkowych – nie pozwalając im doprowadzać do wycieków soku komórkowego. Wysoka zawartość cysteiny przyspieszy reakcje na stres i pozwoli przyspieszyć proces budowy nowych białek w miejsce uszkodzonych.

Drugim z rekomendowanych biostymulatorów jest Folifol, który zawiera kompleks aminokwasów (w 37,5% składu). Pozwoli on dużo szybciej budować nowe białka i będzie dostarczał gotowe do tego komponenty.  Mannitol, betainy, prolina i hydroksyprolina zahamują aktywność oraz przyspieszą usuwanie reaktywnych form tlenu.

Opisane składniki, zastosowane razem w aplikacji biostymulatorów Biolchim Folicist oraz Folifol, pozwolą roślinom dużo lepiej przetrwać okres upałów, jednocześnie prowadząc do większego plonu dzięki szybszemu metabolizmowi i lepszemu wykorzystaniu składników odżywczych znajdujących się w podłożu lub zaaplikowanych razem z tą kombinacją. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biostymulatorów Biolchim dostępnych w naszej ofercie.